Буры по бетону

Бур по бетону Makita SDS-max 14x400x540 мм
28%
Бур по бетону Makita SDS-max 14x400x540 мм
Цена: 12 640 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 24x200x320 мм Бур по бетону Makita SDS-max 24x200x320 мм
Цена: 21 510 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 25x800x920 мм
13%
Бур по бетону Makita SDS-max 25x800x920 мм
Цена: 33 525 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 28x250x370 мм
13%
Бур по бетону Makita SDS-max 28x250x370 мм
Цена: 21 170 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 28x550x670 мм
12%
Бур по бетону Makita SDS-max 28x550x670 мм
Цена: 33 090 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 32x250x370 мм
13%
Бур по бетону Makita SDS-max 32x250x370 мм
Цена: 24 415 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 32x450x570 мм Бур по бетону Makita SDS-max 32x450x570 мм
Цена: 33 605 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 32x800x920 мм
13%
Бур по бетону Makita SDS-max 32x800x920 мм
Цена: 45 455 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 35x250x370 мм
12%
Бур по бетону Makita SDS-max 35x250x370 мм
Цена: 29 375 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 35x450x570 мм
12%
Бур по бетону Makita SDS-max 35x450x570 мм
Цена: 33 540 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 38x250x370 мм
12%
Бур по бетону Makita SDS-max 38x250x370 мм
Цена: 34 840 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 40x250x370 мм
12%
Бур по бетону Makita SDS-max 40x250x370 мм
Цена: 41 805 ₸
Оформить заказ