Буры по бетону

Бур по бетону Makita SDS-max 45*780*920 мм Бур по бетону Makita SDS-max 45*780*920 мм
Цена: 95 770 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 38*550*690 мм Бур по бетону Makita SDS-max 38*550*690 мм
Цена: 64 045 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 35*780*920 мм Бур по бетону Makita SDS-max 35*780*920 мм
Цена: 53 730 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 35*550*690 мм Бур по бетону Makita SDS-max 35*550*690 мм
Цена: 45 005 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 26*400*540 мм Бур по бетону Makita SDS-max 26*400*540 мм
Цена: 21 115 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 26*200*340 мм Бур по бетону Makita SDS-max 26*200*340 мм
Цена: 17 510 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 25*400*540 мм Бур по бетону Makita SDS-max 25*400*540 мм
Цена: 19 000 ₸
Бур Makita SDS-max 35*450*570 мм Бур Makita SDS-max 35*450*570 мм
Цена: 16 060 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 40x250x370 мм Бур по бетону Makita SDS-max 40x250x370 мм
Цена: 47 775 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 38x250x370 мм Бур по бетону Makita SDS-max 38x250x370 мм
Цена: 39 815 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 35x450x570 мм Бур по бетону Makita SDS-max 35x450x570 мм
Цена: 38 330 ₸
Бур по бетону Makita SDS-max 35x250x370 мм Бур по бетону Makita SDS-max 35x250x370 мм
Цена: 33 570 ₸
Оформить заказ